Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Illegale kap bomenrij Duinkerseweg geseponeerd!

Geseponeerd

3-aug-12

Vorig jaar maart werd op illegale manier een prachtige 500 meter lange bomenrij langs de Duinkerkseweg gerooid, zie hiervoor (1).
 

Uit een brief van onze raadsman blijkt nu dat het parket beslist heeft om de zaak te seponeren. Milieumisdrijven zijn blijkbaar nog altijd geen prioriteit voor de overheid.

In de ontvangen stukken lezen we dat:

- de Oostendse politie haar werk goed heeft gedaan en dat de zaak grondig onderzocht werd.
- de verantwoordelijken voor de kaalslag (Polderbestuur) verklaarden niet te weten dat er vergunningen nodig waren... Terwijl ze daar, na een eerdere (beperkte) kap, wel degelijk op gewezen werden.
- het Polderbestuur zich verschuilt achter "hogere kosten" bij het redden van de bomen.
- het stadbestuur perfect op de hoogte was dat de bomen zouden gekapt worden, en niks deed om de kap te stoppen.
- het stadsbestuur zelfs bereid was om te helpen bij de kap door middel van het verhakselen van (het kleine) snoeihout. Schepen voor leefmilieu Yves Miroir en zijn ambtenaren komen hier naar onze mening dan ook "zeer berooid" uit.

 

 

Had onderhoud van gracht niet veel eleganter gekund? Bijvoorbeeld door de bomen behoorlijk te snoeien en over de gracht heen de zaak op te ruimen, eventueel met medewerking van natuurverenigingen en vrijwilligers. Dat zou een zeer mooi initiatief geweest zijn.

 

 

De "buitengewoongoed" sprookjes van schepen Miroir

"Veel beloven doet de zotten van parkbossen dromen"

In de marge van dit verhaal lezen we in de opgestuurde stukken ook dat er... in de eerste 20 jaar geen parkbos komt! De NV Koninklijke Renvereniging Oostende kreeg immers een twintigjarige vergunning om de oefenrenbaan verder uit te baten.

Omwonenden werden op 2 oktober 2006 met loze beloftes overladen toen schepen Yves Miroir met veel poeha (en grote foto's) samen met "CVBA Buitengoed" in de pers en op TV kwam (net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006!) om een paar boompjes te planten als start van een aangekondigd parkbos.
Het moto was, zoals nu blijkt, ongetwijfeld "Veel beloven doet de zotten..."


Feit is dat de luchthavendirectie zich tegen elke boom (laat staan bos) verzet uit angst voor aantrekken van vogels. Het parkbos zal er bijgevolg niet komen. De stank van verbrande kerosine en het ultra fijn stof van startende vliegtuigen is nog minstens tot 2028 gegarandeerd!

Bufferbossen zijn een verplichting opgelegd in de milieuvergunning van de luchthaven Oostende. Daarvan is na 7 jaar sinds het vergunningsbesluit van de minister, geen struikje van te bespeuren. Misschien moet WILOO hierover een rechtszaak starten? Stuur ons uw mening.

 

 

 

free web tracker