Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

free web tracker

 

 

 

Oostende, maandag 9 februari 2015

Persmededeling vzw WILOO

“Nog steeds veel te veel korte vluchten met grote vliegtuigen"

 

Geachte mensen van de pers,

Misschien herinnert u zich ons persmoment van vijf jaar terug met betrekking tot korte vluchten (zie...). Mogen we opnieuw uw aandacht vragen voor de jongste evoluties?

Tijdens de twee afgelopen jaren zagen we in Oostende voornamelijk milieuschadelijke door korte passagiersvluchten van en naar Brussel of Luik over afstanden van 100 ŕ 200 km. De vluchten met vrachttoestellen op korte afstanden zijn sinds vorig jaar grotendeels verdwenen door onder andere het sluiten van de luchthaven van Manston maar vooral ook door het wegvallen (vanaf de maand mei) van de grootste vrachtklant. Was er in 2005 nog een jaarlijks compensatiebos nodig ter grote van het luchthaventerrein (335 ha) dan is dit vorig jaar teruggevallen tot ‘slechts’ een (jaarlijks aan te planten) halve luchthaven (172 ha). Zie hiervoor de tabel hieronder.

Wat de passagiersvluchten betreft slaagt de luchthaven er nog steeds niet in om alle vluchten lokaal te vullen met voldoende passagiers. Een op vijf vluchten de laatste twee jaren noodzaakte een korte (tussen)vlucht. Om deze passagiersvluchten te compenseren had telkens een bos van ongeveer 100 ha moeten aangeplant worden.

Wie een vlucht boekt met Jetairfly (de voornaamste klant van de luchthaven) en daarbij een tussenstop maakt in Luik (ong. 30% van de passagiersvluchten tijdens de maand januari ’15!) zou alleen al hiervoor, ter compensatie, een aanplant van een tuintje snelgroeiende wilgen moeten voorzien.
Neem bijv. de vlucht met nr. JAF1177 om 8u vandaag naar de Canarische eilanden met tussenstops in Luik. Daarvoor is met een Boeing 737 zo’n 3.375 liter kerosine extra nodig. Dat komt overeen met een uitstoot van 9 ton CO2. Een dergelijke vlucht alleen al noodzaakt per passagier ongeveer 40 vierkante meter compensatiebos.

WILOO vraagt dat korte vluchten ook in Vlaanderen zouden worden verboden.
Jammer genoeg is er bij de Vlaamse Overheid, zo bleek de afgelopen jaren, hiervoor geen interesse (1).

WILOO vraagt bijgevolg de betrokken firma’s om nu eens “echte” groene daden te voegen bij de vele groene woorden en deze vluchten ofwel te compenseren ofwel te stoppen.
Het Oostendse Jetairfly in het speciaal vragen we, in het kader van “lang leven in Oostende(http://langleveoostende.be/), om de korte vluchten zo vlug mogelijk te stoppen, of om ze minstens afdoende te compenseren. 

m.vr.gr.,


Vzw WILOO

(1) In ’t tegendeel de Vlaamse overheid pompt steeds meer belastinggeld in deze eigenlijk overbodige luchthaven.