Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 


overledene voor de poorten van de almachtige

 

 

De Zeewacht 15 maart '13

WILOO begraaft A.I.P. Oostende

9-maart-13

"Vodje papier"

Een vodje papier, meer zijn de Oostendse vliegreglementen met betrekking tot "oefen- en testvluchten" en met betrekking tot "opstijgen en landen boven zee" niet. WILOO heeft niet enkel klacht neergelegd van het lokale tot het Europese niveau, maar  heeft op zaterdag 9 maart '13 ook actie gevoerd op de luchthaven en het reglement (AIP) begraven.

- Jarenlang streed WILOO voor een regelgeving die de luchtverkeersleiding (Belgocontrol) en piloten verplicht (zeker ’s nachts) om boven zee aan te vliegen of te vertrekken en niet boven de stad. Na jaren van actie voeren en juridische strijd en na (uiteindelijk goed) overleg op de kantoren van het Belgische Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) werden in augustus 2012 vliegrouteregels vastgelegd in de voorschriften voor de Oostendse luchthaven.
In de praktijk merken we helaas sinds de laatste maanden dat de verkeersleiders van dienst en/of piloten deze regels vaak naast zich neerleggen. Bovendien wordt elk commentaar geweigerd op ons verzoek om uitleg over de redenen voor deze afwijkingen.

- Dit jaar werden er tot op heden in Oostende drie langdurige oefensessies (Touch & Go’s) met grote passagierstoestellen georganiseerd. Telkens werd door ons een overtreding op het reglement m.b.t. oefenvluchten (niet op woensdag, niet na 18u ’s avonds, niet tijdens weekends…) vastgesteld. Onze bezorgdheid betreft vooral het feit dat de luchthavendirectie blijkbaar de ene uitzondering op de regel na de andere kan en mag toekennen, tot drie maal na elkaar. Zo worden afspraken (ook met de stad Oostende) totaal uitgehold en betekenisloos voor omwonenden. Na de tweede sessie met oefenvluchten op 13 februari 2013 en na onze tweede klacht bij de Vlaamse milieu-inspectie werd bovendien plots een luchtvaartdienstnota uitgevaardigd waarmee "à la minute" en "à la tête du client" een juridische veiligheid werd gecreëerd "tegen" eventuele acties van omwonenden met betrekking tot de structureel geworden uitzonderingen. Dit vinden wij totaal niet kunnen en een oneigenlijk gebruik van dienstnota’s. In extremis zou dit de mogelijkheid bieden dat er een dienstnota wordt gepubliceerd die het hele jaar door uitzonderingen toelaat!?

Vandaar dat wij zaterdag actie hebben gevoerd met een symbolische begrafenis van de Oostendse vliegverkeerregels die in de praktijk een vodje papier lijken.

Behalve deze actie heeft WILOO ook zijn raadsman Johan Verstraeten gevraagd rechtsprocedures op te starten. Over een maand of zo hoort u meer van ons

 

 

Onze brief aan de leden
lees...

 

Onze klachtbrief
(bij de FOD luchtvaart en inclusief PV bij de lokale politie van Oostende)
lees...

 

 

De Vlaamse milieu-inspectie weigerde onze klacht te noteren en onze vragen te beantwoorden!
We zullen de Vlaamse ombudsman en het Vlaams Parlement in verband met de klachtenprocedure voor de Oostendse luchthaven bevragen.

 

Ook Europa (EASA) werd aangeschreven, zodra nieuws informeren we onze leden.

free web tracker