Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

op de agenda:

 

Onderhoud met de Burgemeester
14-feb-06

Goed en slecht nieuws!

Het goede nieuws is dat de burgemeester (SP.a) op een lijn staat met de Oostendse milieuraad en WILOO wat betreft de oefenvluchten. Momenteel heeft hij echter geen formele bevoegdheden. Bij een eventuele privatisering en integratie van de luchthaven in het "Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende" komt er zeker een einde aan dergelijke activiteiten!

Met betrekking tot MK Airlines en de privatisering is er voor de omwonenden slecht nieuws. In tegenstelling tot eerdere standpunten van zijn partij (een beperking van de vracht tot 150.000 ton) wil de burgemeester de luchthaven tijdens de dag zien groeien en de vracht meer dan verdubbelen. MK Airlines speelt hierin de rol van bevoorrechte partner!
- Over de veiligheidsreputatie van MK is Jean Vandecasteele zeer kort: "dat is zaak voor de Federale overheid" (1). Wat hem betreft is er dus geen vuiltje aan de lucht.
 - De reden waarom de stad betrokken partner is geworden in het "Memorandum of Understanding", de zogenaamde kerosinedeal, is dat MK Airlines, vanuit hun Angelsaksische traditie, dit uitdrukkelijk heeft verzocht!
- Jean Vandecasteele staat ook helemaal achter het voorstel van zijn partijvoorzitter Johan Vande Lanotte in verband met de privatisering en integratie van de luchthaven als dochter in het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO). Besprekingen hieromtrent zullen binnenkort starten met Vlaams minister Kris Peeters.
- Het akkoord met MK Airlines past volgens Jean Vandecasteele binnen de plannen tot overname van de luchthaven door stad Oostende.

Het slechte nieuws is bijgevolg dat de burgemeester blijft geloven in de uitbouw van een vrachtluchthaven! Hieruit volgt het risico op een (gevaarlijke) (dag)autostrade boven ons hoofd. Dat is jammer, want de milieuvergunning biedt hier geen bescherming en de transparantie en democratische controle binnen de autonome gemeentebedrijven is ver te zoeken!

Onze burgemeester is met zijn ideeŽn rond een "vrachtluchthaven"  dan ook kandidaat voor de "Papua's cargo-cult Hall of Fame" (2). Na decennia lang falen wil hij met het vrachtconcept doorgaan! Ook al heeft dit nog nooit enige leefbaarheid, laat staan rendement, opgebracht.

Ondanks het feit dat we vandaag, met betrekking tot de privatisering, een gesprek met "dovemansoren" hadden, blijft WILOO aandacht vragen voor ons voorstel tot "een luchthaven op maat van de omgeving" (zie onze jongste Flash), namelijk:

WILOOís alternatief

► Maak een luchthaven op maat van de omgeving en op maat van de woonbehoeften

► Geef ruimte aan de mensen, geef ruimte aan de stad Oostende, in plaats van ons te verstikken met een Ostend-Bruges Airport

► Maak van de luchthaven een passagiersluchthaven in een toeristische stad en geef een deel van de luchthaventerreinen vrij voor stad Oostende

► Stop de demografische achteruitgang en het woontekort. Dat is goed voor de stadskas en de Oostendse economie

 

 

 

(1) Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.a).
(minister Landuyt antwoordt nooit op brieven van WILOO!)
 

 

 

 


Jean Vandecasteele

 

memorandum of understanding met MK Airlines, lees...