Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                23 augustus 2007

 

Mededeling aan de Pers

 

“De verzinsels van schepen Yves Miroir (SP.a)"

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

Naar aanleiding van foto’s en een artikel op onze website waarin we de milieuvervuiling aanklagen veroorzaakt door zeer oude AN-12 vrachttoestellen, zijn gisteren een aantal artikels in de lokale pers verschenen. De toestellen waarvan sprake opereren in opdracht van de recent opgerichte firma voor visimport “Mithras Air”.

In een reactie op onze aantijgingen verklaart schepen Yves Miroir op zeer tegenstrijdige wijze in de ene krant (De Standaard) dat er voor de vismijn wél vis werd ingevlogen en in een andere krant (Het laatste Nieuws) dat dit tot nu toe niét het geval was. In de ene krant spreekt hij over moderne AN-12 toestellen in een andere over (onbestaande) AN-47’s. Ofwel is de schepen niet goed geïnformeerd ofwel verzwijgt hij opzettelijk de ware toedracht om zo de Oostendse bevolking op het verkeerde been te zetten.

Wat heeft WILOO tot op heden vastgesteld? Van bij het begin werd blijkbaar geprobeerd om op de goedkoopste manier vis uit IJsland in te vliegen. Dit zowel voor privé klanten als voor de vismijn. Daarvoor werd bij de start beroep gedaan op onveilige ex-Bulgaarse AN-12 toestellen van de firma Air Sofia. Het betreft toestellen, die om de dreiging op de “Europese zwarte lijst van onveilige vliegtuigen” te belanden, de Bulgaarse voor de Kazakse vlag verwisselden. Ze verhuisden met bemanning en al naar een nieuwe thuisbasis in Kazakstan. Probleem zwarte lijst opgelost! Zie ook onze persnota van 1 juni 2007 http://www.wiloo.be/persnota_1_juni_2007.htm

Helaas voor schepen Miroir en zijn Oostendse visimporteurs werden na een viertal vluchten in de maand juni ’07, de ex-Bulgaarse nu Kazakse AN-12 toestellen in IJsland door de autoriteiten een vliegverbod opgelegd voor regelmatige vistransporten wegens onvoldoende veiligheidskwalificaties (1)! Noodgedwongen moest vrij snel een beroep worden gedaan op het peperdure alternatief van modernere vervangtoestellen type B-737 van de IJslandse firma Bluebird, een dochter van Islandic Air.

Lang heeft dit alles echter niet geduurd. De vrachtprijs was blijkbaar stukken hoger. Veel vis werd tot op heden niet ingevlogen. En het is maar af te wachten of dit ooit het geval zal zijn.

Ondertussen zijn de stokoude Kazakse vrachtbakken uit Oostende verdwenen om plaats te maken voor een al even oude ex-Bulgaarse AN-12 van Air Sofia, ditmaal vliegend onder Servische vlag. Uit welk land dat toestel ooit vis zal aanvoeren, zien we met spanning tegemoet.

Dat er moderne schone AN-12 of AN-47 toestellen bestaan, zoals schepen Miroir beweert, is een grove leugen. Tenzij de pers het weer verkeerd heeft genoteerd?

AN-12 vliegtuigen zijn oude Russische militaire toestellen. Het prototype dateert van 1957. De laatste werd in 1973 gebouwd. De meeste vindt men in Oost-Europa en Afrika. Daar storten ze geregeld neer.

 

voor de vzw WILOO
Jacques Denecker

voorzitter

(1) bron CAA IJsland