Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

 

WILOO Reconversie:

 -werkgelegenheid
 -duurzame ontwikkeling
Met respect voor mens en milieu uiteraard!

Honderden miljoenen Euro's...

 

The story of a never ending loss of taxpayers money!

updated: 10/05/2013

 

 

 

De Historiek

 

Honderden miljoenen Euro's. Dat is het bedrag dat de overheid de afgelopen 20 jaar in de luchthaven pompte. Zo'n 1500 jobs werden beloofd (in 1994). Ze kwamen er uiteraard niet want er was nooit veel (echte) interesse vanwege de grote spelers in de 'bussiness'. Daarvoor heeft deze luchthaven teveel nadelen. De poging tot privatisering (in 1997) mislukte dan ook bij gebrek aan belangstelling. Ook de poging tot in concessie geven werd een fiasco (in 2000), BIAC kwam zag en vertrok. De overheid betaalde. Enkel de meest gekke vliegtuigen en maatschappijen doken (en duiken) af en toe op, zie... Toch trekt de politiek geen conclusies, waarschijnlijk is ze bang voor het (grootste deel) van de bevolking, voor wie de romantiek van de luchtvaart meestal blinde liefde is.

Ook minister K. Peeters ging in 2005 door met investeren in een bodemloze put. Tijdens een mediashow op 6 september 2006 presenteerde hij de jongste VIL, die voor de zoveelste keer moest bewijzen welk enorm potentieel hier lag! Opnieuw werden weer 1000 jobs beloofd!


Tegen eind 2006 zou het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO), met aan het hoofd Johan Vande Lanotte, de uitbating van de luchthaven overnemen. Zal Johan Vande Lanotte straks, samen met zijn vrienden bouwpromotoren, een nieuwe bestemming aan de luchthaventerreinen geven?, een functie weg van de luchtvaart? Het blijft een open vraag. De man wil niet zeggen wat zijn plannen zijn... Ook de voorwaarden voor de overname zijn onbekend! Officieel heet het dat gewacht wordt op een nieuwe studie... Johan heeft trouwens een maandenlange zwijgplicht opgelegd! Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 kan dit tellen. Transparantie is ver te zoeken.

 

In het weekblad Knack, editie 34 van 23 augustus 2006, wordt 24 pagina's besteed aan de politiek in Oostende. Er wordt echter geen woord aan de (gemeentelijke) luchthaven besteed. Ook hier blijven we op onze honger zitten over de toekomst van deze 'grote economische regionale motor'

 

Volgens senator Jean-Marie Dedecker heeft de luchthaven een toegevoegde waarde gelijk aan een superette! Professor Allaert planoloog van de UGent ziet het nut niet van het huidige concept.

Het blijft sowieso hard zoeken naar enig openbaar of maatschappelijk nut. Het kapitaalsrendement en de arbeidsproductiviteit op deze enorme ruimte is met geen vergrootglas te vinden. Dit alles terwijl de stad zijn jonge gezinnen geen woonruimte kan schenken!

 

 

Ook in de krant De Standaard waren recent veel kritische bedenkingen te lezen. Zie...

 

 

 

 

 

 

Hieronder een ietwat verouderde professionele  fotoreeks uit november 2004
"Doodse blik op een zwaar onderbenutte luchthaven"


(De reeks werd gemaakt naar aanleiding van een reportage in De Standaard, foto's Danny Veys)


Apron1 eind 2004


zonder woorden

 


buiten de luchthaven en vlak onder de aanvliegroute is wel veel drukte, een winkelcentrum, een school, woonwijken...

 

 

Eind 2005 is er één loods bijgekomen op Apron1.

 

 


Zicht op de MK Airlines loods, 24 augustus '06
 

Bovenstaande loods werd gebouwd begin 2006 op kosten van de Vlaamse belastingbetaler. Ze werd voor drie jaar verhuurd aan MK Airlines. Het cadeautje wordt met veel feestgedruis officieel geopend op 6 september 2006

 

De beloftes van MK Airlines zijn enorm 250.000 ton  en 150 werknemers in 2010...! Bron...

 

 

 

Totale effectieve vracht Luchthaven Oostende-Brugge:

- in 2008: 68.000 ton

- topjaar 1999: 108.000 ton

 

Of er echt behoefte is aan apron1 is dan ook naar onze mening een retorische vraag.

De ingebruikname van dit stuk beton verplaatst  enkel grondlawaai, stank en milieuhinder van de wijk Raversijde  naar de wijk Stene

 

Nieuwe peperdure loods

12-sep-09 Onder het moto "there is always room for one more" en "keep them busy" komt er op de Oostendse luchthaven nu ook, u leest het goed,... een "sneeuwruimersloods". Deze was aanvankelijk  in de Schoolstraat (1) gepland maar komt nu op het hellend vlak naast de Paalsteenhoeve (zie foto)! Het ding wordt, met alle nodige grondwerken en verstevigingen, weer een peperduur geval dat zelden of nooit gebruikt zal worden. Hij past perfect in de stilaan lange reeks van zo goed als nooit gebruikte loodsen (MK-loods, AMG-loods, wachthuisjes... enz.). Het openbaar onderzoek start binnenkort.

 

 

5-mar-2009 Zonder woorden
Leeg, leeg, leeg..., sinds juni 2008 zijn de activiteiten op apron1 stilgevallen. De MK Airlines loods ligt er verlaten bij. Apron1 (foto rechts) dient enkel nog om af en toe een toestel te parkeren.

 

Terreineigenaar WVI (voorzitter, jaarverslag 2006, jaarrekeningen NBB, de postjes) slaagde er twintig jaar lang niet in om met gemeenschapsgeld iets op het beton te (laten) bakken. Nu gaat ze het dan maar zelf proberen uit te baten, lees... Naar onze mening is dit in strijd met hun statuten!

 

Vzw WILOO heeft een beter voorstel: Maak van die verlichtingspalen windmolens, zet apron1 vol met zonnepanelen en plant er ook zo'n 100 ha duurzame efficiënte superkassen (met warmteopslag, zoals bijv. in Nl en UK)  voor biologische tuinbouwteelt ()! Dat is goed voor onze CO2-uitstoot, voor de productie van gezond lokaal voedsel, voor de productie van elektriciteit voor heel de kust, voor onze betalingsbalans, voor onze belastingen, voor...  enz. enz...
Oudenburg toont het voorbeeld met 4 ha, lees...

 

Al drie jaar leeg
5-mei-11 De hoofdklant van de Oostendse luchthaven MK Airlines staakte in zijn activiteiten in april 2010 en is ondertussen failliet. De MK loods staat nu al drie jaar leeg...

---

 

 

 

 

Dreaming of a white Elephant?

or is it a

nightmare

 

 

Papoea Ostendia

 

commentaar Wiloo
op de VIL studie
luister...