Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) publiceerde in februari 2007 een rapport, waaruit bleek dat in Nederland jaarlijks zeshonderd mensen sterven als gevolg van geluidshinder. De voortdurende blootstelling aan herrie leidt tot stress en daardoor tot hoge bloeddruk. Dat zorgt weer tot hart- en vaatziekten die jaarlijks zeshonderd mensen het leven kost. Tienduizenden mensen hebben een te hoge bloeddruk door de stress van het lawaai. Naar schatting een miljoen mensen in Nederland heeft last van het lawaai.
Lees...

Professor Annemans:

Kostprijs van 5 nachtelijke
bewegingen in Oostende
met moderne toestellen
lees...

TNO rapport:

Iemand kan zwaar gehinderd geweest zijn door nachtelijk vliegtuiglawaai (1) en toch 's morgens, met een onuitgeslapen gevoel,  zich niet herinneren ook maar één vliegtuig te hebben gehoord. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor!!!

(1) met alle gevolgen voor zijn gezondheid!

 

Meer stille vliegtuigen geen oplossing

 

Stillere vliegtuigen geen oplossing

- update jan 2008 -


Met de creatie van de nieuwe woonwijk stijgt, over een paar jaar, het aantal  Oostendenaars dat in de zeer nabije buurt van de Oostendse luchthaven woont met ongeveer 1500 zielen. Volgens volksvertegenwoordiger Bart Tommelein zal er op de nieuwe wijk (Absurdistan genoemd?) geen geluidshinder zijn! Hij orakelt, op een weinig wetenschappelijke manier, op basis van persoonlijke ervaring! (de natte-vinger-methode). Anderen, zoals minister Johan Vande Lanotte (tijdens een ontmoeting met het WILOO-bestuur op 20-12-2003), zeggen dat er
weldra dankzij modernere vliegtuigen meer vluchten en dus een hogere frequentie niet zullen leiden tot meer hinder dan vandaag! Blijkbaar mag, volgens deze zelfverklaarde specialisten, de gehele geluidswetenschap op de postmoderne schroothoop gekieperd worden.. Een studie van TNO geeft een heel ander beeld.
Beluister interview met ing. De Fonseca op VRT Radio1 hier...

Voor WILOO is de conclusie duidelijk: de luchthaven van Oostende, op 300 meter van woonwijken, moet enkel en alleen al door de geluidsoverlast, 's nachts volledig dicht.

 

Slaapverstoring, hoe slaap je best?
Wat zegt TNO

 

Dat een hogere vliegfrequentie met stillere vliegtuigen (2) niet zal leiden tot een toename van hinder (de overtuiging van minister Vande Lanotte), klopt niet

Om evenveel omgevingslawaai te produceren en toch de geluidscontouren gelijk te houden, mogen negen lawaaierige A300-toestellen vervangen worden door éénendertig stillere vliegtuigen (-5,5 dB):

De ontwakingskans neemt echter aanzienlijk toe !!!

 

-   9 x 95,5 dBA:
Ontwakingskans A300: 9x 95,5 dBA: 37%

-  31 x 90,0 dBA:
-Ontwakingskans 31 x 90 dBA: 84%

Resultaat: een vermindering van 5,5 dBa per vliegtuig geeft  47%  mèèr ontwakingskans.

 

Bron: W. Passchier-Vermeer (TNO)

(2) geen verandering van geluidscontouren of geaccumuleerde totale geluidsdruk Laeq

Anderzijds is de zgn. “commerciële noodzaak” voor nachtvluchten op de luchthaven van Oostende langs geen kanten hard te maken.

 

Slaapverstoring verhoogt kans op diabetes
1-jan-08 U wordt niet echt wakker van het lawaai geproduceert door de luchthaven? U denkt dat het dan wel mee valt? Niets is minder waar. Slaapverstoring (zonder echt wakker te worden) verhoogd uw kans op diabetes. (1) (2) (3) (4).

 

 

 

 

 

6 dB stiller!

Boeings 747-200 en DC8’en maken de grote meerderheid uit van de vrachtvliegtuigen, die Oostende aandoen. Ze produceren gemiddeld 100dBa in de wijk Stene-Dorp.

De komst van MK Airlines met zijn DC-8 'en B-747/200 's bewijst nogmaals dat mensen zoals Johan Vande Lanotte nu al jaren lang sprookjes vertellen over... de komst van stille vliegtuigen.
Dat meer 'stille vliegtuigen' beter is  dan 'een paar lawaaierige'  is ook een sprookje

6 dB stiller betekent:
het geluid geproduceerd door één vliegtuig ipv vier toestellen (van hetzelfde type terzelfder tijd en op dezelfde plaats) of ook een verhouding 9 tegen 36.
5,5 dB = verhouding 9/31

 

Links

-Geluidsoverlast en ziekten

-Advies Vl. Gezondheidsraad
-Studie Prof. Annemans
  over gevolgen DHL en extra
  nachtvluchten

-Info uit Zaventem:
 dokter Marc Goethals
-lees ook: "een additionele
  beperking op te leggen
  aan het aantal
  geluidsgebeurtenissen"

 
in het gezondheidsrapport
 2004 van de Nederlandse
 gezondheisraad, het rapport

 

geluidscontouren
Oostende