Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Dagelijks vertrekken er zware vrachtvliegtuigen boven onze hoofden, soms meer dan honderd ton brandstof.

Een voorbeeld: een Saudi Airabian Airlines B-747 stijgt op boven Oostende na een tankbeurt.

Aan boord: wat dadels uit Saudi Arabië die dringend naar New York moeten en zo'n 110.000 liter kerosine.

110.000 liter voor één vluchtje!
taksvrij

 

 

 

 

 

F
i
e
t
s

 

 

V
r

a
c
h
t
a
u
t
o

 

 

V
l

i

e

g

t

u

i

g

 

Nuttig

90k

20t

4Ot

Ballast

10k

20t

130t

% N/B

900

100

30


bij het vliegtuig moet
alles nog eens
nutteloos...
10km omhoog:

Energie = m x g x h
 

A310 = 17 GigaJoule

B747 = 34 GJ

 

per take off

 

down the drain!
 

 

 


Britten grootste
vervuilers

(1) (2) (3)
603 kg/jaar

 

 

 

Rapport  luchtvaartemissie in Vlaanderen, lees...

In 2005 maakten de CO2-emissies van de luchtvaart 7 % uit van de totale CO2-emissies van de sector transport in Vlaanderen (meer dan van de scheepvaart!). Uit het jongste Milieu en Natuurrapport (1) leren we dat in 2010 alle overvluchten (enkel) boven Vlaanderen, opgeteld bij de "Landing & Take of Operations" van Zaventem, samen goed voor zo'n 1,05 miljoen bewegingen, zal verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van 2,3 miljoen ton CO2, 8600 ton NOx, 2400 ton CO en 740 ton NMVOS (niet-methaan vluchtige organische stoffen). Bovendien kan worden gesteld dat de totale klimaatgebonden impact van een vliegtuig overeenstemt met twee tot vier maal de impact van de CO2 die uitgestoten wordt. Allemaal zonder een cent accijns, taks of heffing in België te moeten betalen. De vervuiler betaalt... niks

Luchtvaart is de meest
klimaatbelastende verbinding
tussen twee punten!

Vliegtuigen zuipen brandstof

27-aug-07

 

Luchtvaart is de meest klimaatbelastende verbinding tussen twee punten

Uit een recente studie (maart 2007) blijkt nogmaals hoe enorm de impact van luchtverkeer op het klimaat is. Met een veel kleiner aantal vliegtuigen en slechts een minuscule fractie verplaatste vracht in vergelijking met de scheepvaart slaagt de luchtvaart er in half zoveel pollutie te veroorzaken! Dit is een pleidooi om zeer zuinig met luchtvaart en luchtvracht om te springen, moto: "als het echt niet anders kan dan pas de lucht in"!
 

Gemiddeld

vliegtuig: 0.8320 kg CO2 per ton / mijl

schip: 0.0146 kg CO2 per ton / mijl

 

(en dan hebben we het nog niet over de NOx-en gehad)

 

bronnen:
 

- “We also calculated the emissions of long distance transport of non-bulk freight by aircraft, but the results are not plotted in the figures. The reason for this is that the CO2 emissions of aircraft are extremely high  compared to all modes: even more than ten times higher than those of  trucks from 3.5 to 10 tons”

Zie blz 44, in "To Shift or not to Shift", lees... (2003)

- "Less fuel, more welfare", lees... (2006)

 

Aanverwant:

 

http://www.milieudefensie.nl/verkeer/
publicaties/infobladen/infobladen.htm

 

http://www.wiloo.be/
dm_1maart_06_dings.jpeg

 

http://www.york.ac.uk/
inst/sei/IS/aviation.html

 

http://www.eurostar.com/UK/uk/leisure/
travel_information/before_you_go/Green_Eurostar.jsp

 

 

Vliegtuigen zuipen brandstof

Dit wordt best geïllustreerd door middel van een
voorbeeld. Neem een airbus A310 met 40 ton nuttige lading op een totaal gewicht van 170 ton. Met andere woorden  slechts 25% nuttige lading (de rest: 65 ton aluminium en 65 ton kerosine). Het geheel moet wel bij iedere vlucht 10.000 meter omhoog!

Heeft u ooit 10 km trappen geklommen? 10.000 meter is wel de cruisehoogte voor straalvliegtuigen.

Wist u dat met de kerosine die enkel en alleen al nodig is om de 100.000 ton vracht (jaarcijfer Oostende) op 10 km hoogte te brengen, men de hele stad Oostende een jaar lang van stroom kan voorzien. En dan is er nog geen km afgelegd. Met andere woorden het opstijgen is pure verspilling van energie. Zoiets doe je enkel als het echt niet anders kan!

       
Stel u voor dat alle vrachtauto’s ook eerst tien km omhoog geduwd moesten worden…

Gelukkig voor de luchtvaart ontsnapt de sector aan brandstoftaksen en kost kerosine maar 37 cent (voorlopig

Het jaarlijks verbruik in 2006 aan kerosine door de luchtvaart in de VS bedroeg zo’n 830 supertankers (van 100.000 ton). Over tien jaar is het wereldjaarverbruik waarschijnlijk zo'n 10.000 supertankers. Die kerosine wordt dan weer in het kleine dekentje lucht rond de aarde verbrand! Met alle gevolgen voor het milieu.

Hoe zal de prijs evolueren? Zie:… prijsevolutie kerosine VS. (=> mei 2013)

Wordt er over 10, 20 30 of jaar nog veel gevlogen wordt? Dat  is niet zo evident gezien de krimpende oliereserves.

 

 

 

 

kerosineverbruik


bron: sei

 

 

zie ook: