Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 


 

 

Mitras Air & CargoPlus Aviation

 
(8-aug-2007)

In haar halfjaarlijks verslag 2007 (1) (2) stelt de directie van de luchthaven Oostende-Brugge aan de publieke opinie een nieuwkomer voor, Mithras Air. In één adem wordt de nieuwkomer stiekem opgevoerd als een volwaardige luchtvaartmaatschappij naast MK Airlines en Gemini Air, waaraan gezamenlijk “de sterke cijfers van de eerste semester te danken zijn”.

 

Voor de directie mag een kleine overdrijving wel, zo lijkt, om glans bij te zetten. Tijdens het eerste halfjaar 2007 telde Mithras Air amper 10 vluchten met maximaal 150 ton op een semestertotaal van 59.472 ton vracht. Ook is Mithras noch een luchtvaartmaatschappij noch bezit zij een vlieglicentie, laat staan een eigen vliegtoestel.

 

Mithras Air werd speciaal als een BVBA opgezet om vistransport te verzekeren vanuit IJsland voor het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende (AGVO), voorgezeten door schepen Yves Miroir. Uit haar oprichtingsakte (3) blijkt dat de maatschappij pas op 25 mei jl. werd opgericht en dat zij één enkele vennoot telt, een vennootschap naar Engels recht, Mithras Investment Group Ltd, met zetel in Doncaster, UK. Ook de Engelse firma werd pas opgericht, op 22 mei, 3 dagen daarvoor, onder het nummer 06254813. Het kapitaal van de BVBA bedraagt € 20.000. De statutaire zaakvoerder is ene Filip Soete, die zijn mandaat kosteloos uitoefent. Mijnheer Soete (4) bevestigt dat zijn vennootschap zich met vistransport uit IJsland inlaat.

 

Mithras Air heeft een kantoor in het hoofdgebouw van de luchthaven. Kantoorhoudster is een Engels- en Russisch-sprekende Bulgaarse dame… en met reden. Voor de vistransport doet Mithras Air namelijk beroep op twee stokoude Antonovs-12. Eentje ervan draagt reeds de Mithras-logo (5). Beide Antonovs zijn in Kazakstan geregistreerd en werden door een Kazakse maatschappij, Atyrau Airport & Transport, alias ATMA, pas aangekocht bij Air Sofia. Die Bulgaarse maatschappij wilde haar Antonovs kwijt, omdat de Bulgaarse regering vliegverbod had opgelegd binnen de Europese gemeenschap, inclusief IJsland. Het Bulgaars verbod werd door de EU-commissie bekrachtigd (6). En zo belanden de ex-Air Sofia Antonovs, overigens van oudsher bekende bezoekers op de luchthaven, weer via een ommetje in onze gezegende stad, deze keer met Kazakse registraties en om vis aan te voeren uit… IJsland (7) (8).

 

Een wel zeer buitennormale constructie om te voldoen aan de visbehoeften van het AG Vismijn Oostende

 

 

 

CargoPlus

 

 

 

Op haar officiële webstek wordt door de luchthavendirectie vooralsnog geen melding gemaakt van de tweede nieuwkomer, nochtans minstens even belangwekkend. En dat heeft zo zijn verklaring.

 

De nieuwkomer luidt naar de naam “Air Charter Express” en opereert sinds juni vanuit Oostende met een 37 jaar oude DC8. De nieuwkomer gebruikt daarvoor de ICAO-code en de vlieglicentie van een in Oostende sinds lang bekende maatschappij, Cargo Plus Aviation.
 

Corneel Heymansstraat 10, Oostende

 

De oude DC8 – voorheen geregistreerd als N811AX – werd aangekocht door Cargo Plus Aviation, Corneel Heymansstraat 10, Oostende (9) en draagt nu een Ghanese registratie, 9G-AXA. Aan de telefoon doet de Oostendse dochterfirma zich voor als een “buitendienst voor een maatschappij in Aruba, First International Airways (FIA)” De persoon die hier voor FIA de diensten waarneemt, is  ene Hossein Taghdis (10).

 

Cargoplus (al naar gelang in één of in twee woorden gespeld) wil, als erkende Ghanese luchtvaartmaatschappij en na een reeks afwisselende naamwijzigingen, voortaan de nieuwe benaming “Air Charter Express” bezigen. Die was oorspronkelijk bedoeld om tegemoet te komen aan haar wens zich toe te leggen op passagiersverkeer (11). Maar gezien de aankoop van een passagierstoestel kennelijk op zich laat wachten, wordt de nieuwe benaming alvast gekleefd op het laatst aangekochte vrachttoestel 9G-AXA. Zo gaat dan in Oostende de DC8 de lucht in onder de schuilnaam “Air Charter Express” maar vliegt met de code ‘ACE’, in het ICAO-document 85/85/140 vermeld als toebehorend aan Cargo Plus Aviation, Ghana.

 

Een eerste maal kwam Cargoplus Aviation in Oostende in het vizier, toen in een loods op de luchthaven een DC8 van wapendealer Duane Egli werd hergeschilderd in haar kleuren en met haar logo (12). Toen was de maatschappij nog geregistreerd in Equatoriaal Guinea. Maar wanneer dat land al te veel met corruptie en illegaliteit werd vereenzelvigd, verkoos Cargoplus haar registratie in Ghana te vestigen. Sindsdien is de spookorganisatie onder haar diverse benamingen constant op onze luchthaven bedrijvig geweest.

 

In een vorige publicatie werd reeds ruim aandacht besteed aan het Cargoplus-fenomeen (13). In een eigen website geeft Cargoplus in een notendop haar geschiedenis prijs (14). De namen, die erin voorkomen, worden in diverse verslagen in verband gebracht met illegale wapentransport naar Afrika (15).

 

En zo is – na Mithras Air – de nepmaatschappij “Air Charter Express”, de laatste “nieuwkomer” geworden, waarmee de luchthaven haar palmares versiert.

 

Ostend Airport:
”An airport where economic or political factors have made the scrutiny of cargoes a rare event”

(Rapport Amnesty International, 16)

 

De komst van Mithras Air en van Air Charter Express bewijst eens te meer, dat luchthavendirectie en –promotors het niet nauw nemen met wat zich op de luchthaven komt aanbieden. Voorheen niet... en nog steeds niet.

 

Voorheen promotor achter de schermen, heeft Oostends politieke voorman Johan Vande Lanotte (voorzitter SP.a) sinds 2005 openlijk zijn zinnen gezet op de luchthaven, toen hij in een intentieverklaring de luchthaven als Europese hub aanbood aan MK Airlines voor haar Afrika-vluchten (17).

 

Na zijn aantreden in Oostende als toppoliticus, bleef Ostend Airport een oord waar ongure maatschappijen welkom waren. Er zijn voldoende aanwijzingen dat Vande Lanotte sinds lang perfect op de hoogte was van de malafide praktijken op de luchthaven. Maar hij liet gedijen. Sindsdien lijkt niets gewijzigd, zo blijkt nu.

 

Hoe Mithras Air of Cargoplus Aviation in mekaar zitten en dat firma’s als Aero Zambia en Linhas Aéreas de Angola in Oostende onverminderd als freight forwarding agents actief zijn, deert Johan niet. En of MK Airlines, zijn paradepaartje, haar Afrikaanse vracht volledig ten dienste stelt van ons ongebreideld rijkelui-consumentisme ten nadele van de Afrikaanse inheemse bevolking, dat ook zal deze socialist worst wezen.

 

Ondanks politieke supervisie blijft de luchthaven Oostende-Brugge een haven waar eenieder verwelkomd wordt, van welke slag ook: ”An airport where economic or political factors have made the scrutiny of cargoes a rare event” (Rapport Amnesty International, mei 2006).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free web tracker